Stomnät och stomnätskarta

Kommunen har stomnät i plan och höjd. Stomnätspunkter är noggrant inmätta markeringar i plan och höjd som används vid kartläggning och projektering.

Du kan själv ta ut stomnätspunkter via vår karttjänst Länk till annan webbplats.. I den kan du söka punkter och få fram varje punkts koordinater, markering och punktbeskrivning. Du kan även söka flera punkter.

Det går att skriva ut punktbeskrivning, punktnummer och koordinater eller få dem skickade till dig med e-post som en textfil.

Tjänsten är kostnadsfri och är anpassad för alla typer av skärmar så att du lätt kan komma åt punkterna även ute i fält.

Växjö kommun fritar sig från ansvar när det gäller punkternas beskaffenhet. Punkterna kan utan vår vetskap ha rubbats eller förstörts. Meddela oss gärna via telefon 0470-410 00 om du upptäcker något problem med punkterna.

Hur söker jag i kartan?

Gå in i stomnätskartan Länk till annan webbplats.. I kartan finns instruktioner för hur du söker och hur du får informationen skickad till din e-post. 

Senast uppdaterad: 28 juni 2022