Referenssystem

SWEREF 99 och RH 2000 är Sveriges officiella referenssystem. SWEREF 99 15 00 är koordinatsystemet i plan och RH 2000 är koordinatsystemet i höjd.

SWEREF 99 15 00 - Växjö kommuns koordinatsystem i plan

Växjö kommun använder SWEREF99 15 00 som koordinatsystem i kartor och databaser. Systemet är den lokala versionen av det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM som i sin tur är knutet till internationella och globala referenssystem.

SWEREF 99 TM används av Lantmäteriet och av allt fler myndigheter, kommuner och andra aktörer i Sverige. Utbytet av geografiska data blir därmed enklare, effektivare och säkrare. Dessutom underlättar det användningen av modern mätteknik, i synnerhet mätning med GNSS-teknik, exempelvis GPS/GLONASS.

RH 2000 - Växjö kommuns koordinatsystem i höjd

Växjö kommun använder det nationella höjdsystemet RH 2000. Vid GNSS-mätning ska man därför använda Lantmäteriets geoidmodell SWEN17_RH2000 för att få rätt höjd över havet.

Information om de nationella referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 finns på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats.

Arbetar du med inmätning, projektering och liknande?

För användare eller producenter av geografiska data som är i kontakt med kommunen gäller att alla leveranser av geografiska data till och från kommunen sker i SWEREF 99 15 00 och RH2000 – om inget annat är överenskommet. 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2022