SMS-tjänst för driftstörningar och varningar

Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhåll på vattenledningar eller om det inträffar en vattenläcka. Som mottagare av våra sms-utskick får du snabbt denna information till dig. Genom den här tjänsten kan du också få varningar om din vattenmätare upptäcker en eventuell vattenläcka. På denna sida kan du registrera dig.

SMS med information om driftstörningar

När du har registrerat ditt mobilnummer får du ett sms med information om något inträffar med vattnet i ditt område. Sms kan skickas ut oavsett tid på dygnet.

SMS med varning om eventuell vattenläcka

Om du är ansluten till sms-tjänsten och samtidigt har kommunalt vatten och avlopp (VA) och en ny, digital vattenmätare får du ett sms om din vattenmätare upptäcker en eventuell läcka vattenläcka i din fastighet. Detta är en extra service vi erbjuder våra abonnenter och det är viktigt att veta att det kan uppstå vattenläckor eller andra fel där det inte skickas automatiska sms. Därför uppmanas du att hålla koll på din fastighet även om du är registrerad för tjänsten.

Registrering

Vid registrering anger du vilket mobilnummer du vill få sms till och vilken adress som informationen ska beröra. Du kan också välja att registera dig som mottagare på flera adresser eller mobilnummer vid behov.

När skickas sms?

Vi använder sms för att informera om större störningar på dricksvatten inom Växjö kommun, till exempel om vi tillfälligt behöver stänga av det kommunala vattnet för att reparera en läcka. Sms kan skickas oavsett tid på dygnet.

Om din vattenmätare larmar för läckage eller högförbrukning får du ett sms som uppmärksammar dig på detta.

Vem får sms?

Om du är folkbokförd i Växjö kommun och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress, får du automatiskt våra sms om det blir en störning på din adress.

Om du är ansluten till sms-tjänsten och samtidigt har kommunalt vatten och avlopp (VA) och en ny, digital vattenmätare får du ett sms om din vattenmätare upptäcker en eventuell läcka vattenläcka i din fastighet.

Hur hämtas mobilnummer?

Mobilnummer som används vid sms-utskick hämtas i huvudsak från offentliga register. Vi använder även data som invånarna själva har lagt till. Du kan själv lägga till och ta bort mobilnummer. Det innebär att du exempelvis kan få sms till en mobiltelefon med kontantkort eller en jobbtelefon som är registrerad på annan ort. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Vi använder inte sms för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Har du ingen mobiltelefon?

Vi har även möjlighet att skicka meddelande med tal-sms. Istället för att leverera ett textmeddelande till mottagaren, levereras ett automatiskt telefonsamtal där meddelandet läses upp. Det används främst vid större händelser. Om du vill få information som e-post istället för sms, så kan du lägga till din e-postadress i vårt formulär på den här sidan.

Tal-sms

Tal-sms, kallas även för Röst-sms. Istället för att leverera ett textmeddelande till mottagaren, levereras ett automatiskt telefonsamtal där meddelandet läses upp. Tal-SMS kan skickas till mobiltelefoner och fasta telefoner, som inte klarar av att ta emot ett sms/textmeddelande. Meddelandet läses upp av en syntetisk röst. Först får du höra "Du har fått ett SMS och kommer nu att få det uppläst", och sedan läses själva meddelandet upp. Du kan repetera meddelandet en gång. Om du inte svarar så upprepas ringsignalen några gånger under dagen. Det görs totalt nio försök att leverera meddelandet, ungefär en gång per timme.

Du kan lägga till fler mobilnummer

Sms-utskick är bra för dig som äger flera fastigheter eller har obemannade anläggningar eller om du vill få information om störningar hos till exempel äldre släktingar. Du kan få våra sms även om du:

  • har skyddat telefonnummer
  • har oregistrerat kontantkort
  • äger fritidshus i Växjö kommun, men är skriven i en annan kommun
  • använder en jobbtelefon som är registrerad på en annan ort.

Då behöver du anmäla ditt mobilnummer via formuläret på sidan.

Behöver jag registrera mitt mobilnummer för att få sms?

Nej, om ditt mobilnummer är nåbart på din adress så behöver du inte registrera dig. Du kan kontrollera det genom att slå upp din adress på valfri nummertjänst på internet. Får du ingen träff på ditt nummer kan du själv anmäla det till oss, använd vårt formulär på den här sidan.

Kan jag få e-post istället för sms?

Ja, du kan anmäla din e-postadress och få information om störningar som ett e-brev istället. Det gör du genom vårt formulär på den här sidan.

Informerar ni bara med sms?

ibland använder vi andra kanaler för att informera beroende på situationen, till exempel

Varför får jag inte sms från er?

Det kan bero på att ditt mobilnummer inte finns registrerat på den fastigheten. Du kan då själv anmäla ditt mobilnummer till oss så att vi hittar det vid en ny händelse i ditt område. Använd formuläret på den här sidan.

Hur kan jag kontrollera om mitt mobilnummer finns med i registret?

Enklast är att slå upp din adress på valfri nummertjänst på internet. Får du ingen träff på ditt mobilnummer kan det bero på att du har ett oregistrerat kontantkort eller en jobbtelefon som är registrerad på annan adress. Du kan då själv anmäla ditt mobilnummer till oss, använd formuläret på den här sidan.

Kan jag avanmäla mitt mobilnummer från tjänsten?

Ja, du kan avanmäla ett eller flera av dina eller familjens mobilnummer om du inte vill ha sms om störningar för vatten. Det gör du själv via formuläret på den här sidan.

Kan jag avanmäla mitt mobilnummer endast från varningar om eventuella vattenläckor?

Om du vill fortsätta att få sms med information om driftstörningar, men inte längre vill ha sms med varningar om eventuella vattenläckor behöver du höra av dig till oss.

Kan jag få sms till fler mobilnummer och för annan persons räkning?

Ja, du kan till exempel ta emot sms om störningar hos äldre släktingar. Även du som har skyddat nummer, jobbtelefon, oregistrerat kontantkort, äger fritidshus i kommunen eller obemannade anläggningar kan ta del av tjänsten. Mobilnummer till vårdpersonal och hemtjänst kan också registreras. Det gör du själv via formuläret på den här sidan.

Kan jag få sms till en mobiltelefon som är registrerad i ett annat land?

Vi kan inte skicka sms till mobiltelefoner som är registrerade i utlandet. Men du kan anmäla din e-postadress och få information om störningar som ett e-brev istället. Det gör du själv via formuläret på den här sidan.

Registrera eller avregistrera mobilnummer och e-postadress

Om du redan är mottagare och inte längre önskar få våra sms kan du avregistrera ditt mobilnummer. De ändringarna gör du via formuläret på den här sidan.

Senast uppdaterad: 16 maj 2024