Film om behovsanpassad tömning av sopkärl - kort version

Ett delprojekt inom Diaccess har varit att sopkärlen ska kalla på tömning när de är fulla. Se den korta filmen om det framgångrika projektet.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024