Film om behovsanpassad tömning av sopkärl - lång version

Ett delprojekt inom Diaccess har varit behovsanpassad tömning av sopkärl där sopkärlen i miljörummen kallar på tömning. Se hela filmen om delprojeketet och hur det har gått.

Senast uppdaterad: 3 juli 2023