Stöd till evenemang

Evenemangsstöd syftar till att möjliggöra offentliga evenemang i Växjö kommun och det kan både föreningar och privatpersoner ansöka om. Det finns ett litet och ett stort evenemangsstöd.

För att anordna evenemang i Växjö finns det en hel del att tänka på. Ta del av arrangörsguiden där du hittar kontakter, hur du söker tillstånd, hur du bygger din organisation, planerar din evenemangssäkerhet och arrangerar ett hållbart evenemang.

Handläggning för kulturstöden är stängd under juli månad.

Ansökningar och redovisningar hanteras i augusti månad.

Ni kan dock skicka in ansökningar eller ändra i era befintliga ärenden under denna tid. Vet ni med er att ni har redovisningar som ska in, se till att få in kompletta redovisningar i juni månad.

Evenemangsstöd

Lilla evenemangsstödet

Det lilla evenemangsstödet är på upp till 50 000 kronor. Ansökan ska inkomma senast 14 dagar innan genomförande. Beslut tas senast 14 dagar efter inkommen fullständig ansökan. Beviljat bidrag ska redovisas med verifikationer senast 2 månader efter genomfört projekt. Del av stödet kan utefter överenskommelse betalas ut i förskott.

Du ska redovisa kostnader med verifikationer senast två månader efter att du genomförde evenemanget. Därefter betalas stödet ut. I vissa fall betalas delar av stödet ut innan evenemanget äger rum.

Stora evenemangsstödet

Det stora evenemangsstödet är på 50 000 kronor och uppåt. Skicka in ansökan senast tre månader innan evenemanget ska genomföras. Du får besked om ansökan godkänts eller inte inom två månader.

Det är obligatoriskt att skicka in en ekonomisk uppföljning med skriftlig redovisning för att stödet ska beviljas.

När du ansöker om evenemangsstöd behöver du tänka på följande:

 • Det är både privatpersoner och föreningar som kan ansöka om evenemangsstöd. Stödet riktar sig i första hand till evenemang som grundar sig på ideell verksamhet.
 • Stödet kan bestå av upp till 75 procent av evenemangskostnaden
 • Antalet ansökningar och summor som beviljas varje år är begränast utifrån Växjö kommuns budget.
 • Evenemanget du anordnar ska:
  • Vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart
  • Bidra till att stärka platsen Växjö och stärka Växjö som besöksmål
  • Skapa aktiviteter och upplevelser för en meningsfull fritid
  • Bidra till att stärka innovation och näringsliv i kommunen
Senast uppdaterad: 3 juni 2024