Hållbarhetsutskottet

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott är kommunstyrelsens beredande organ för strategiska hållbarhetsfrågor och ska färdigställa, implementera och följa upp kommunens hållbarhetsprogram, Växjö 2030.

Kontaktuppgifter samt foto uppdateras i början av 2023.

Hållbarhetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten

Presidium

Ordförande

Pernilla Bodin (MP)
Telefon:
E-post: pernilla.bodin@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Arijeta Reci (S)

1:a vice ordförande

Arijeta Reci (S)
Telefon: 070-826 99 25
E-post: arijeta.reci@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Bo Frank (M), kommunfullmäktiges ordförande

2:a vice ordförande

Bo Frank (M)
Telefon: 0470-413 90 eller 070-584 13 90
E-post: bo.frank@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 11 januari 2023