Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Organisations- och personalutskottet

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott är kommunstyrelsens beredande organ för organisationsfrågor och förändringsverksamhet, löne- och pensionsfrågor, samt kommungemensam upphandling och konkurrensfrågor.

Organisations- och personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Presidium

Ordförande

Per Schöldberg (C)

1:e vice ordförande

Tony Lundstedt (S)

2:e vice ordförande

Magnus Wåhlin (MP)

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i organisations- och personalutskottetlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Politik och demokrati