Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

God man vid motstridiga intressen

Överförmyndaren skall förordna god man för en underårig då den underåriges förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i oskiftat dödsbo.

Detta kan till exempel vara fallet då både den omyndige och dennes förälder/föräldrar ärver samma person och således är dödsbodelägare i samma dödsbo.

Gode mannens uppdrag är då att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredning liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

Överförmyndaren skall också förordna god man när den som har förmyndare skall företa en rättshandling eller vara part i en rättegång, men inte kan företrädas av förmyndaren. Detta innebär att god man skall förordnas då t.ex. föräldrar vill ge bort en fastighet i gåva till sitt underåriga barn.

Godmanskapet omfattar endast att företräda barnet i den angelägenhet som finns angiven i förordnandet från överförmyndarnämnden. I övriga frågor fortsätter förmyndaren att företräda barnet. När arvet är skiftat och den underårige fått del av arvet ska godmanskapet upphöra genom beslut från överförmyndarnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021