Bli god man

Om du är en person som vill hjälpa en medmänniska och är noggrann, har ett bra sinne för ekonomi och att leta information, då kan du bli god man.

Vem kan bli god man?

Du som vill bli god man kan vara ung eller gammal, du kan ha vilket jobb som helst eller vara pensionär. Du måste vara myndig, ha en hel del livserfarenhet och du får inte själv ha en god man eller förvaltare.

Är du en person med god organisationsförmåga, van vid myndighetskontakter och ett bra sinne för ekonomi. Då kan du vara den vi söker. Som god man behövs även initiativförmåga, kunna leta efter information på ett självständigt sätt och våga fatta beslut.

För att du ska kunna hjälpa en annan människa är det viktigt att du har kunskaper om hur det svenska samhället fungerar samt behärskar svenska i tal och skrift. Du måste även klara av att sköta en privatekonomi och kunna redovisa den.

Du måste själv ha en ordnad ekonomi och det är också viktigt att du tar dig tid åt uppdraget.

Intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare

Genom att bli god man blir du en nyckelperson för någon som verkligen behöver ditt stöd. Du blir spindeln i nätet i personens liv, gör upp en budget och håller kontakterna
med myndigheter, boende och andra instanser i samhället. Som god man ska du inte tvätta, handla mat, skjutsa till läkare eller vara ett sällskap för personen. Uppdraget
är att se till att ansöka om de insatser som behövs för att få en bra livsföring för huvudmannen. En god man gör en stor insats i en människas liv då det ibland är sista utvägen till att få hjälp.

Vill du bli god man? , 298 kB.

Gör en intresseanmälan om god man eller förvaltare

Dina uppgifter kontrolleras

Överförmyndarnämnden kontrollerar därefter vilka uppgifter som finns om dig i kronofogdemyndighetens register, socialregistret och i polisens belastningsregister. Genom kontrollen ser vi om du har ordnad ekonomi och om du är lämplig som god man eller förvaltare. Om överförmyndarnämnden tycker att du skulle passa som god man kontaktar de dig och bokar tid för en intervju.

Utbildning, information och mentorskap

När du har fått uppdrag som god man eller förvaltare kommer du att regelbundet erbjudas utbildningar inom områden som berör ditt uppdrag. Du kommer också att få en grundutbildning om uppdraget och löpande nyhetsbrev med information om aktuella frågor. Som ny god man/förvaltare erbjuds du att få en mentor genom Värends gode man och förvaltarförening (VGMF).

Ersättning till gode män och förvaltare

En god man eller förvaltare har rätt till ersättning i form av ett arvode. Detta arvode är inte att förväxla med en lön. Det är överförmyndarnämnden som tar beslut om arvodets storlek i samband med granskningen av redovisningen av uppdraget varje år.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024