Överklagande

Planeringsguiden sida 6 av 7.

Planen kan överklagas

Det finns möjlighet att överklaga beslutet till flera myndigheter efter samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Om du som är berörd, till exempel som granne eller myndighet, är missnöjd med beslutet att anta detaljplanen kan du överklaga till mark- och miljödomstolen som då prövar detaljplanen. Det betyder att domstolen undersöker om detaljplanen har tagits fram på rätt sätt och att den följer de lagar och regler som finns. Om du vill överklaga skickar du din skriftliga överklagan till kommunen.

Kommunen kontrollerar att den har kommit in i rätt tid och skickar sedan vidare överklagandet till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen läser och bedömer då planärendet. Sedan beslutar domstolen om beslutet att anta detaljplanen ska upphävas eller fastställas, det vill säga om överklagan ska avslås eller godkännas.

Om du inte är nöjd med mark- och miljödomstolens beslut

Om du som är berörd inte är nöjd med mark- och miljödomstolens beslut kan du överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Men det är inte alla överklaganden som tas upp för prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Det krävs nämligen ett så kallat prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning. Domstolen lämnar prövningstillstånd om det finns särskilda skäl att pröva överklagandet, som till exempel att det finns en anledning att ifrågasätta beslutet som fattats.

Om Mark- och miljööverdomstolen inte ger prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens beslut att stå fast. Om Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd prövas detaljplanen på liknande sätt som i mark- och miljödomstolen. I de allra flesta fall kan Mark- och miljööverdomstolens beslut inte överklagas, detta beslut är då det slutliga och det som kommer gälla.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023