Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu byggs det bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 000 bostäder.

Just nu pågår markanvisningstävling för fastigheterna Snickarglädjen 1 och Tamburen 8 på Vikaholm med möjlighet att bygga bostäder.

Växjö kommun arbetar nu med att göra om marken vid Olga Bohlins gata till ett naturområde. I naturområdet kommer det att finnas en grusad gångstig, gång- och cykelväg samt en dagvattendamm. Längs Olga Bohlins gata kommer det även att byggas en busshållplats. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2022.

Förutom bostäder innehåller området ett nytt entrétorg, en park, en förskola, en lekplats och ett boende för äldre.

På Vikaholm planerar vi för:

1 000 bostäder

Förskola

Bostäder

Boklok Länk till annan webbplats. har byggt 67 hyreslägenheter.

GBJ Bygg har byggt 24 bostadsrätter.

OBOS Kärnhem har byggt par- och radhus.

OBOS har byggt 32 bostadsrätter.

Bygga Bostäders har byggt 72 lägenheter.

Hem 1 har byggt 13 bostadsrätter.

GBJ Bygg Länk till annan webbplats. har byggt 14 kedjehus i bostadsrättsform och 58 hyresrätter.

Parkstråk

På Vikaholm finns ett parkstråk som kopplar samman lekplatsen Sagolandet i nordöstra Vikaholm med parken Savannen i sydvästra Vikaholm. Parken har öppna gläntor och blomstrande äng. I den sydvästra entrén finns det sittplatser och en större plantering.

Perspektivbild för nytt parkstråk i Vikaholm.

Nytt parkstråk på Vikaholm som blev klar i slutet av 2017.

Entrétorg

Entrétorget är en grönskande infart till området och förenar Allmogevägen med Vikaholmsallén. Här finns det flera bänkar och cykelställ där du kan parkera din cykel och ta bussen in till centrum. Busshållplatsen ligger mitt på torget och här går turer in till Växjö centrum.

Gult hus, parkering och busshållplatser vid en väg.

Entrétorget i Vikaholm blev klart sommaren 2015.

Parken Savannen

Parken ligger precis söder om Vikaholms förskola och den hämtar inspiration från Afrikas savanner. I parken finns det bland annat en damm, trädäck och planterade blommor, träd och buskar - även ätbara! Vad sägs om fläder, smultron och backtimjan? Det har även byggts en trälabyrint och en stenlabyrint i två olika grandungar i parken som ska fungera som naturliga lekplatser.

En damm omringad av gräs och promenadspår med träd och skog i bakgrunden.

Parken Savannen i Vikaholm blev klar vintern 2014.

Vikaholms förskola

Förskolan ligger bredvid parken Savannen och naturområdet i västra delen av Vikaholm. Förskolan har plats för 160 barn.

Bild på förskolebyggnad med blåa och gula detaljer och en lekpark i förgrunden.

Vikaholms förskola blev klar vintern 2014.

Lekplatsen Sagolandet

Lekplatsen ligger mellan Sätervägen och Skottvägen. Lekplatsen har temat Sagolandet med stadsmur i trä, en stadsport och små lekhus runt torget. På en kulle utanför stadsmuren står ett torn där du kan hålla utkik. Grusplanen intill har byggts om till ett kulligt fantasilandskap där man både kan leka riddare och åka pulka.

Färgglad lekpark med gröna träd i bakgrunden.

Lekplatsen Sagolandet på Vikaholm blev klar sommaren 2013.

Dagvattendamm

Längre söderut finns en dagvattendamm för att jämna ut och rena regnvatten från tak och gator på Vikaholm och delar av Teleborg. Dammen har utformats för att bli ett trevligt utflyktsmål med promenadvägar, äppelträd och sittplatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2021
Växjö växer