Ombyggnation av Lammhults skola

Byggnad med tre ingångar

Illustration över Lammhults nya förskola. Illustration: GBJ

Antalet barn i Lammhult blir fler samtidigt som skolan varit i behov av en renovering. Därför påbörjades 2017 arbetet med att se över möjligheterna att utveckla Lammhults skola. Den nya skolan, sporthallen och biblioteket är klara och nu pågår ombyggnation av förskolan.

Fastighetsbolaget Väfab AB genomför byggnationen och förskolan beräknas vara klar juni 2024.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024