Ombyggnation Furutåskolan

Politiska beslut har fattats om att starta ett projekt för Furutåskolan, med inriktningen att ersätta befintliga byggnader med nya och att utöka kapaciteten för skolan.

I projektet ingår ny skola, sporthall och kök. Arbete i de tidiga skedena pågår.

Senast uppdaterad: 3 juni 2022