Kommunalförbund

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att skapa kommunalförbund för att kunna samarbeta bättre över gränserna i frågor där det anses ge stora vinster.

Växjö kommun är medlem i ett antal sådana förbund. På sidorna om respektive bolag hittar du en beskrivning av bolaget och länk till bolagets webbplats.

Samordningsförbundet Värend.

VOB Kronoberg, förbundsdirektionen i kommunalförbundet.

Värends Räddningstjänst.

Senast uppdaterad: 9 mars 2023