Stiftelser och donationsfonder

Växjö kommun förvaltar eller har intressen i ett antal stiftelser och donationsfonder. Att förvalta innebär att kommunen i enlighet med stadgarna sköter stiftelsernas och donationsfondernas tillgångar och i vissa fall beslutar om utdelning av bidrag ur dessa.

Kommunen utser även styrelseledamöter till stiftelserna. Här hittar du information om stiftelserna och donationsfonder samt länkar till deras webbplatser.

Senast uppdaterad: 7 februari 2023