Föreningar, råd och samfälligheter

Växjö kommun är medlem i föreningar, råd och samfälligheter.

Växjö kommun är även medlemmar i många andra föreningar, råd och samfälligheter samt nationella och internationella intresseorganisationer.

Om du har frågor kring någon av dessa är du välkommen att kontakta kommunen.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022