Markanvisningstävling Bäckaslöv

Markanvisningstävlingen för fastigheterna Fiskalen, Garnisonen, Kavalleriet och Konvojen i Bäckaslöv etapp 2:2 genomfördes under 2022. Vinnande förslag utsågs den 26 januari 2023.

På fastigheterna Fiskalen och Garnisonen kommer det att byggas lägenheter samt lokaler för service och kontor.

Kvarteren Konvojen och Kavalleriet är planlagda för bostäder och på de kommer det att byggas radhus och småskaliga flerbostadshus.

Presentation av vinnande förslag

Vinnande aktörer

Riksbyggen ekonomisk förening tillsammans med Nivika Fastigheter AB och P&E Persson AB tillsammans med Okidoki bygger AB.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Fiskalen presenteras ett kringbyggt kvarter med en gemensam innergård och garage i källaren. I markplan planeras lokaler för vardagsnära service. Sammanlagt innehåller förslaget drygt 200 lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Taken nyttjas till odling, terrasser och lokalproduktion av solenergi. 

Illustration vinnande förslag Fiskalen

Illustrationsbild Riksbyggen ekonomisk förening, Nivika Fastigheter AB, P&E Persson AB och Okidoki bygger AB.

Vinnande aktörer

Reliwe AB tillsammans med Elisby Fastigheter AB och Obos Kärnhem AB tillsammans med OBOS Naerkontor AS.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Garnisonen presenteras ett kringbyggt kvarter med gemensam innergård och garage i källaren. I markplan planeras det för olika lokaler. Sammanlagt innehåller förslaget cirka 240 lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Taken nyttjas genom en gemensam takterass och lokalproduktion av solenergi.

Illustration över vinnande förslag Garnisonen

Illustrationsbild Reliwe AB, Elisby Fastigheter AB, Obos Kärnhem AB och OBOS Naerkontor AS.

Vinnande aktörer

Eksjöhus Bostad AB och HSB Produktion i Sydost HB.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Kavalleriet presenteras drygt 40 radhus i två våningar. Samtliga bostäder i kvarteret är bostadsrätter. Husen har en varierande fasadutformning och taksiluett.

Illustrationsbild av radhusbebyggelse med olika fasadutformning och olika taksiluetter.

Illustrationsbild Eksjöhus Bostad AB/HSB Produktion i Sydost HB.

Vinnande aktörer

Fagnes AB, Granitor Property Development AB och Arkadia Bostad Kronoberg AB.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Konvojen presenteras radhusbebyggelse blandad med småskaliga flerbostadshus som innehåller lägenheter i olika storlekar. Totalt innehåller förslaget drygt 100 bostäder med blandade upplåtelseformer.

Illustration av radhusbebyggelse blandat med ett fåtal småskaliga flerbostadshus.

Illustrationsbild Fagnes AB, Granitor Property Development AB och Arkadia Bostad Kronoberg AB.

Om markanvisningstävlingen

Sofia Iderheim, projektledare berättar mer om Bäckaslöv och markanvisningstävlingen.

Dokument som tillhörde markanvisningstävlingen hittar du under rubriken Relaterade länkar och rubriken Relaterade dokument.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024