Nyheter

Publicerad 29 maj 2020 08:00 Koldioxidutsläppen minskar stadigt Växjö kommun och de kommunägda bolagen ska vara fossilbränslefria 2020. Det beslutade kommunfullmäktige 2014. Utsläppen minskade med 15 procent (635 ton) mellan 2018 och 2019 men fortfarande är det en...
Publicerad 28 maj 2020 16:23 Nya gatunamn i Växjö och Gemla Idag tog byggnadsnämnden beslut om flera nya gatunamn i Gemla och Växjö. Företag kommer i framtiden att kunna etablera sig på Skogsödlevägen och bostäder kommer att kunna byggas på Sjukampsvägen.
Publicerad 28 maj 2020 13:53 Växjö och Alvesta kommun ser över framtida gemensamma satsningar Växjö och Alvesta kommun har gemensamma framtida utmaningar och ser att det kan finnas vinster i att samordna anläggningar för fjärrvärme samt vatten- och avloppsförsörjning. Kommunerna kommer därför...
Publicerad 28 maj 2020 13:30 Växjö nominerad till årets hållbara skolmatskommun Växjö kan bli årets hållbara skolmatskommun 2020. Växjö är en av de kommuner som nominerats tävlingen White Guide Junior, som hålls i samarbete med Världsnaturfonden.
Publicerad 28 maj 2020 09:15 Hur upplever du det är att cykla i Växjö kommun? Nu får du som cyklist möjlighet att berätta vad du tycker och tänker genom att delta i en enkätundersökning. Ta chansen och ge din åsikt genom att svara på några frågor.
Publicerad 28 maj 2020 08:00 Många små steg ger tryggare väg mot anställning för missbrukare Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att ta fram nya metoder för att ge individuellt stöd för att fler ska kunna lämna missbruk och istället få anställning och egen försörjning.
Publicerad 27 maj 2020 15:00 Växjö kommun får statligt bidrag till kommungemensam utredning om dricksvatten Länsstyrelsen har beviljat Växjö kommun ett bidrag med upp till 647 500 kronor till en kommungemensam utredning om möjligheterna till samordnad vattenförsörjning för Växjö, Ljungby, Alvesta och Lesseb...
Publicerad 27 maj 2020 10:29 Tyck till om tryggheten i Växjö centrum Hur upplever du som bor, verkar och vistas i Växjö tryggheten i Växjö centrum? Genom att delta i en enkätundersökning kan du vara med och påverka det trygghetsskapande arbetet i Växjö kommun.
Publicerad 27 maj 2020 08:55 Nya förutsättningar för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem Från 1 juli 2020 finns det ett nytt regelverk som berör dig som har barn i förskola/pedagogisk omsorg/ fritidshem.
Publicerad 27 maj 2020 08:03 ​Fler rätter att välja på för de som får mat hemlevererad Kommunstyrelsen i Växjö har beslutat om två förändringar för personer som har matdistribution, det vill säga de som får måltider levererade hem från kommunens måltidsorganisation. Förändringen görs fö...
Publicerad 26 maj 2020 16:55 Mångfaldspris för Älskade Araby Regionteatern Blekinge-Kronoberg får 2020 års mångfaldspris för sin scenföreställning Älskade Araby. Det tillkännagavs idag vid kommunstyrelsens sammanträde.
Publicerad 25 maj 2020 10:00 Övergivna cyklar plockas bort Den 25 maj startar en kontroll av cyklar som står parkerade i Växjö centrum. Cyklar som stått parkerade på samma ställe i mer än tre veckor kommer att transporteras bort.
Publicerad 22 maj 2020 08:48 Näringslivsplan ger verksamheter förutsättningar att växa Kommunfullmäktige antog den 19 maj en näringslivsplan för Växjö kommun. Syftet med planen är att ge företagen goda förutsättningar att växa och utveckla sina verksamheter i hela kommunen.
Publicerad 20 maj 2020 15:37 Plan för biologisk mångfald tas fram och Biologiska mångfaldens dag uppmärksammas För att skapa en tydlig och stärkt struktur för kommunens arbete med biologisk mångfald ska Växjö kommun ta fram en plan för biologisk mångfald. Planen ska ge förvaltningarna och bolagen en tydlig pri...
Publicerad 20 maj 2020 12:53 Växjö kommun får statligt bidrag till Vattenkiosk-projekt Länsstyrelsen har beviljat Växjö kommun ett bidrag med upp till 450 000 kr, till en vattenkiosk med renat dagvatten för att spara på dricksvatten. Bidraget, som ges som stöd för bättre vattenhushållni...
Publicerad 19 maj 2020 12:50 Sex kommunala trygghetsvärdar för ökad trygghet För ökad trygghet i framförallt Växjö centrum och på Teleborg, planerar Växjö kommun att införa så kallade trygghetsvärdar, som genom sin närvaro ska bidra till att minska oron på allmänna platser.
Publicerad 19 maj 2020 09:00 Ingen ytterligare granskning efter tillsyn av IVO Inspektionen för vård och omsorg, IVO har gjort tillsyn av fyra enheter inom särskilt boende för äldre och inom hemvården i Växjö kommun. För samtliga enheter avslutades tillsynen utan ytterligare gra...
Publicerad 18 maj 2020 12:47 Hur blir hösten? Företagens corona-linje 27 maj Hur kommer situationen se ut för företag i höst? Det vill vi gärna veta. Därför bjuder vi för sjätte gången in till Företagens corona-linje och denna gången har vi med tre experter som ger sin bild av...
Publicerad 15 maj 2020 10:00 Digitalt nyckelsystem infört inom hemvården Arbetet med att införa ett digitalt nyckelsystem inom hemvården i Växjö kommun är klart. 2500 omsorgstagare har fått en digital låscylinder monterad vid sina bostäder.
Publicerad 14 maj 2020 10:00 Förlängd avstängning av Gamla Bäckaslövsvägen fram till 15 maj klockan 16.00 Gamla Bäckaslövsvägen är avstängd för trafik och på grund av asfalteringsarbeten förlängs avstängningen till 15 maj klockan 16.00
Publicerad 14 maj 2020 09:00 Skolavslutning för grundskolan 9 juni Årets skolavslutning för grundskolorna i Växjö kommun kommer bli lite annorlunda.
Publicerad 13 maj 2020 14:00 Nu finns det ännu fler möjligheter att logga in i våra e-tjänster För att använda kommunens e-tjänster kan du idag logga in med BankID och Telia e-legitimation. Nu finns även möjligheten att logga in med e-legitimationen Freja eID Plus.
Publicerad 13 maj 2020 08:49 Vill du ha rådgivning live via webben? Växjö kommun och Växjölöftet Omställning planerar att ordna en livesändning med rådgivning för dig vars anställning på något sätt har påverkats av corona/covid-19. Under livesändningen kommer det även...
Publicerad 12 maj 2020 13:14 Ung företagsamhet Kronoberg får utökat aktivitetsbidrag Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag lagt ett förslag om utökat aktivitetsbidrag till Ung företagsamhet Kronoberg (UF). Bidraget ökas med 100 000 kronor och blir då totalt 270 000 kronor per år. De...
Publicerad 12 maj 2020 09:18 Annorlunda krisberedskapsvecka med fokus corona Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför finns den nationella krisberedskapsveckan som i år genomförs 11-17 maj. Årets kampanj anpassas till den pågåen...
Publicerad 12 maj 2020 07:30 Kommunfullmäktige om coronaepedemin,näringslivsplan och kommunala sommarjobb för skolungdomar Tisdagen den 19 maj sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.
Publicerad 11 maj 2020 14:25 Digital närvaro i coronatider - Företagens corona-linje nr 5 För femte gången bjuder vi in till Företagens corona-linje. Denna gången är temat ”Digital närvaro i coronatider”. Lyssna på experterna som berättar om hur du kan tänka nytt och applicera ett kreativt...
Publicerad 11 maj 2020 08:00 Bättre planering och uppföljning har sänkt kostnaderna för externa placeringar Genom ett medvetet och strategiskt arbete har kommunens kostnader på två år minskat med drygt 20 miljoner kronor för externa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Publicerad 8 maj 2020 15:49 Studentutspring möjligt i Växjö Studentavslutning för Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum kommer ske vecka 24, tisdag till fredag, som tidigare planerat. Exakt schema för vilka dagar och tidpunkter som gäller för respektive...
Publicerad 8 maj 2020 14:08 Två konstverk klara till Växjös nya kommunhus Nu är det klart vilka ytterligare två konstnärer som ska göra den konstnärliga utsmyckningen till Växjös nya kommunhus. Det blir Alejandro Montero Bravo som gör konsten till kommunhusets matsal och Ni...
Publicerad 8 maj 2020 08:51 Konsthallen stängd under sommaren Under sommaren håller Växjö konsthall stängt för mindre renoveringar och för att planera inflytten av Det fria ordets hus. Utställningen Ur samlingen håller på att plockas ner och första ordinarie...
Publicerad 7 maj 2020 14:15 Undantag i Växjölöftet Sommar stöttar ungdomar och föreningar Coronapandemin gör att kommunen har färre garantijobb till ungdomar än vanligt i sommar. Växjö kommun öppnar därför tillfälligt upp för föreningar att anställa ungdomar för arbete även med mer praktis...
Publicerad 7 maj 2020 12:55 Bygglovet för nya kommunhuset har gått igenom Mark- och miljödomstolens prövning Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom angående bygglov för nya Växjö station och kommunhus.
Publicerad 7 maj 2020 09:32 Scensommar 2020 ställs in Med anledning av covid-19 beslutar Växjö kommun efter noga övervägande att ställa in årets upplaga av Scensommar. De rådande restriktionerna gör att det inte finns någon möjlighet att på ett säkert oc...
Publicerad 6 maj 2020 17:00 Ny, långsiktig strategi för Teleborgs förskolor och skolor En ny strategi för Teleborgsområdet har antagits av utbildningsnämnden där verksamhetslokalerna för förskola, grundskola F-6 och grundsärskola ses över.
Publicerad 6 maj 2020 15:22 Gemensam vision för universitetsstaden Växjö ​Växjö ska vara en välkomnande och naturskön universitetsstad av internationell karaktär där hållbarhet, kreativitet och entreprenörskap aktivt lyfts fram. Så inleds den universitetsvision som nu är g...
Publicerad 6 maj 2020 13:39 Branden på Åryds förskola En del av Åryds förskola totalförstördes i natt i en brand. Just nu pågår efterarbete och Växjö kommun arbetar tillsammans med fastighetsbolaget Vidingehem för att hitta en lösning för de barn som beh...
Publicerad 4 maj 2020 09:33 Nu flaggar vi för Pride Nu vajar snart regnbågsflaggan runt om i Växjö kommun och som vanligt även utanför kommunhuset och utanför flera andra av kommunens verksamheter. Årets Pridevecka har färre evenemang där det mesta är...
Publicerad 4 maj 2020 08:27 Del av Södra Järnvägsgatan stängs tillfälligt av Arbetet med Södra Järnvägsgatan i Växjö fortsätter. Den 4–29 maj kommer därmed Södra Järnvägsgatan, mellan Tegnérgatan och Wennerbergsgatan, att vara avstängd för trafik.
Publicerad 4 maj 2020 08:00 Kommunala gymnasieskolor i samarbete med Åby/Tjureda IF Genom ett samarbete med Åby/Tjureda IF får nu elever som söker till Växjös kommunala gymnasieskolor möjlighet att läsa gymnasieprogram med bandyprofil. Programmen finns på Katedralskolan, Kungsmadskol...