Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Nyheter

Publicerad 19 januari 2021 11:19 Kulturskolan startar upp igen måndag 25 januari Efter ett förlängt jullov på grund av pandemin kommer Kulturskolan nu starta upp vårterminen igen. Merparten av undervisningen kommer att ske digitalt.
Publicerad 18 januari 2021 18:22 Välkommen på grundskolornas informationsträffar Inför skolvalet till årskurs sju och förskoleklass till läsåret 2021/2022 bjuder Växjö kommuns grundskolor in till digitala informationsträffar för att berätta mer om skolorna och deras verksamhet.
Publicerad 18 januari 2021 12:07 Ändrade öppettider på Willans Park För att minska smittspridning av covid-19 har receptionen på Willans Park ändrade öppettider. 
Publicerad 15 januari 2021 16:22 Ny taxa för vatten och avlopp 2021 Den nya taxan började gälla från och med den 1 januari 2021 och innebär att brukningsavgiften höjs och att övriga VA-avgifter är oförändrade.
Publicerad 15 januari 2021 13:15 Spolade isbanor öppnar upp i helgen Det kalla vädret gör att det är möjligt att nu spola för skridskoåkning. Växjö kommun förbereder just nu 14 isbanor och flera av dem öppnar under helgen.
Publicerad 14 januari 2021 16:20 Linnéstipendiet går till forskning om minskning av fiskpopulationer Linnéstipendiet delas i år ut till Emil Fridolfsson för sin forskning om sambandet mellan tiamin och minskning av fiskpopulationer.
Publicerad 13 januari 2021 16:40 Dags att söka skola i skolvalet Den 15 januari öppnar skolvalet för dig som ska börja förskoleklass och årskurs 7 hösten 2021. Mellan den 15-31 januari är skolvalet öppet och görs av vårdnadshavare med e-legitimation.
Publicerad 13 januari 2021 13:30 Hur påverkas Växjö centrum vid flytt av akutsjukhuset? Region Kronoberg planerar för en eventuell flytt av akutsjukhuset i Växjö – från centrum till Räppe. För att närmare kartlägga hur en flytt påverkar staden har kommunchef Monica Skagne nu fått i uppdr...
Publicerad 12 januari 2021 15:42 Lokal bostadsgaranti för äldre införs Kommunstyrelsen beslutade idag att införa en lokal bostadsgaranti för äldre. Garantin gäller bland annat för äldre över 85 år eller personer som ansökt om bostadsanpassning och enligt särskilda kriter...
Publicerad 12 januari 2021 14:10 Kulturnatten 2021 ställs in Med anledning av det svåra pandemiläget har Växjö kommun idag beslutat att det inte är möjligt att på ett ansvarsfullt sätt genomföra 2021 års upplaga av kulturnatten.
Publicerad 11 januari 2021 11:13 Välkommen till digitala Öppet hus 16 januari hos våra gymnasieskolor Precis som mycket annat i samhället får våra gymnasieskolor ställa om och anpassa sig. Istället sedvanliga Öppet hus på plats arrangerar de nu istället digitala lösningar på varje skola lördagen 16 ja...
Publicerad 8 januari 2021 12:23 Ingen distansundervisning för högstadieelever – utvecklingen följs noggrant Igår kom regeringen med beskedet att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att undvika trängsel. Växjö kommun...
Publicerad 7 januari 2021 09:00 Så här jobbar Växjö kommun med snöröjning När det kommer snö eller halka är det över 55 mil kommunala gator och 17 mil cykelväg som ska snöröjas och halkbekämpas. För att snöröja effektivt följer Växjö kommun en prioritetsordning.
Publicerad 5 januari 2021 09:10 Nya tider för att boka Anna Tenje (M) Hur vill du att vår kommun ska utvecklas? Vad tycker du vi ska göra mer av? Vad tycker du vi ska göra mindre av? Nu finns nya tider att boka, för ett digitalt 20 minuters-samtal med Anna Tenje (M), dä...
Publicerad 4 januari 2021 09:16 Matlådor till gymnasieelever återinförs I samband med att distansundervisning för gymnasiet förlängts till 24 januari har Växjö kommun fattat beslut om att återigen erbjuda eleverna matlådor för avhämtning.
Publicerad 4 januari 2021 09:13 Nya taxor och tider för kommunala parkeringsplatser Från och med 4 januari 2021 justeras den avgiftsbelagda parkeringen i Växjö.
Publicerad 4 januari 2021 09:03 Växjö stadsbibliotek öppnar idag för nödvändiga besök Idag 4 januari öppnar Växjö stadsbibliotek igen efter att ha varit stängt sedan 20 december.
Publicerad 4 januari 2021 08:57 Ny avfallstaxa för 2021 Kommunfullmäktige tog 16 december beslut om att anta ny avfallstaxa för 2021. Den nya taxan som började gälla från och med den 1 januari 2021 innebär en kostnad på 2 590 kronor per år för fyrfack (två...