Nyheter

Publicerad 23 juli 2021 10:25 Hela Växjö simhall öppen som vanligt igen Hopp- och 25-metersbassängen i Växjö simhall har varit stängd sedan 9 juli är nu åter öppen. Bassängen stängdes på grund av att ett glasfönster börjat spricka och detta är nu lagat.
Publicerad 9 juli 2021 15:26 Hopp- och 25-metersbassängen i Växjö simhall stängs tillfälligt Idag har fastighetsägaren Vöfab tagit beslut om att stänga hopp- och 25-metersbassängen i Växjö simhall på grund av att ett glasfönster i bassängen börjat spricka.
Publicerad 9 juli 2021 08:38 Ny tjänst för frånvarorapportering i grundskolan och gymnasiet Sedan 1 juli 2021 används inte längre appen Dexter för rapportering av frånvaro utan istället är det e-tjänsten SAITS för vårdnadshavare-skola som gäller.
Publicerad 8 juli 2021 13:13 Markanvisningstävling i Bredvik klar I december 2020 startade en markanvisningstävling för tre fastigheter på Bredvik i Växjö, där företag fick möjlighet att lämna intresseanmälan för att bygga nya bostäder. Nu är det klart att Fagnes, G...
Publicerad 7 juli 2021 10:18 Fler antal elever når gymnasiebehörighet trots coronapandemin Långsiktigt kvalitetsarbete, hög andel behöriga lärare och sommarskolan bedöms ligga bakom resultaten.
Publicerad 5 juli 2021 08:45 Unga kommunutvecklare ska ge ungdomsperspektiv på aktuella frågor Under vecka 27 kommer 16 feriearbetare att gå runt på olika ställen i kommunen och ställa frågor till andra ungdomar. Uppdraget att göra intervjuer och samla in enkätsvar ingår som en del i feriejobbe...
Publicerad 2 juli 2021 11:49 Ordningsvakter på stationsområdet för ökad trygghet och säkerhet För ökad trygghet och säkerhet på Växjös stationsområde kommer Växjö kommun att ha ordningsvakter på plats under sommaren.