Fett i avloppet

Om fett spolas ner i avloppet stelnar det och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Det leder till stora och kostsamma problem, både för dig som fastighetsägare och för kommunen.

Från och med 1 januari 2024 är det lagkrav på att allt biologiskt avfall ska sorteras ut. Förutom matavfall klassas även ätlig olja/flytande matfett som biologiskt avfall.

Det är viktigt att inte skölja ner fett i avloppet. Detta gäller bland annat fett från fritering och marinader, fett som blir över när vi lagar mat i kastruller och stekpannor samt fett i glasburkar med till exempel soltorkade tomater. Det här ska du göra med fettet:

 • Stekfett: torka ur stekpannor och kastruller noga med hushållspapper. Släng pappret i papperspåsen för matavfall. Då bidrar du till återvinning genom att matfettet kan bli biogas.
 • Flytande matfett: Häll använd avsvalnad matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork. Lämna det sedan på återvinningscentralen Norremark i Växjö. När du kommer till återvinningscentralen häller du själv ut ditt matfett ner i behållaren för matfett.

Fettavskiljare för företag

Spillvatten från restaurang och livsmedelsindustri innehåller mycket fett. Därför måste fettavskiljare alltid finnas installerad om man driver sådan verksamhet.

Riktlinjer för fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett till avloppsnätet har Växjö kommun tagit fram riktlinjer för fettavskiljare. Riktlinjerna behövs för att kunna göra en enhetlig bedömning av vilka verksamheter som bör ha fettavskiljare och hur driften av avskiljarna bör se ut.

Riktlinjerna vänder sig till företag, fastighetsägare, projektörer och konsulter och gäller för alla verksamheter inom Växjö kommun.

Fullständiga riktlinjerna finns under rubriken Relaterade dokument.

 • café och konditori
 • catering
 • charkuteri
 • fiskindustri
 • gatukök
 • livsmedelsbutik med manuell betjäning
 • restaurang och pizzeria
 • slakteri och rökeri
 • storkök och mottagningskök.

Så här fungerar en fettavskiljare

När spillvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket. Fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack, eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. Om fettavskiljaren inte fungerar, så släpper den igenom stora mängder fett ut i avloppet.

Installation av fettavskiljare

För att installera fettavskiljare, ta kontakt med en VVS-firma eller leverantör av fettavskiljare. De kan också hjälpa dig med dimensionering av fettavskiljaren.

Du ska göra en VA-anmälan om installation av fettavskiljare innan du installerar den. Skicka med dimensionering och övrig information om fettavskiljaren, med din VA-anmälan.

Anmälan om installation av fettavskiljare

Anmälan om installation av fettavskiljare, blankett

Tömning av fettavskiljare

Du ska ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren. Ett sådant abonnemang tecknar du med en entreprenör. Om du vill söka dispens för tömning av fettavskiljare ansöker du hos kommunen på telefon 0470-410 00.

Samla upp frityrolja

Fettavskiljaren är inte gjord för att ta emot mycket fett på en gång. Därför får man inte tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Sådant fett ska istället samlas upp för återvinning. Hör efter med till exempel den entreprenör som tömmer din fettavskiljare, om de även kan tillhandahålla behållare för insamling av frityrolja.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024