Växjö & Co

Växjö kommun är medlem i Växjö & Co ideell förening som i sin tur äger bolaget Växjö & Co AB.

Bolagets syfte är att marknadsföra Växjöregionen som destination för konferenser, kongresser och evenemang.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022