Sammanträdestider, nämnden för arbete och välfärd

Välkommen till nämnden för arbete och välfärds sammanträden.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas. 

Tid och plats för sammanträden 2024

 • 7 februari, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 28 februari, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 3 april, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 15 maj, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 20 juni, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö11
 • 11 september, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 16 oktober, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 20 november, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 18 december, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
Senast uppdaterad: 5 juli 2024