Installera eldstad eller rökkanal

Vill du installera eller ändra en eldstad eller rökkanal? Då behöver du göra en anmälan. Exempel på eldstäder är braskamin, pelletseldade kaminer, kökspannor, köksspisar, insatser med mera.

När behöver jag anmäla?

Om du planerar att göra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan. Du behöver anmäla när du ska installera eller väsentlig ändra eldstad och eller rökkanal.

Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal, som normalt är anmälningspliktiga:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, exempelvis från olja till pellets.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av ansatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Så här gör du en anmälan

Du kan göra en anmälan via vår e-tjänst eller blankett. Om du gör anmälan via blankett går det bra att skanna in den och mejla in anmälan.
Tänk på att läsa igenom checklistorna innan du börjar din anmälan.

Anmälan om eldstad/rökkanal

Checklistor

Tänk på att läsa igenom checklistorna nedan innan du börjar din ansökan så att du får med alla handlingar som behövs. Beroende på om du redan har en rökkanal eller inte, det vill säga en skorsten, är det olika handlingar som ska skickas in med din anmälan. Om inte samtliga handlingar är med kommer du att få ett kompletteringsbrev inom 3 veckor.

Exempel på eldstäder är braskamin, pelletseldade kaminer, kökspannor, köksspisar, insatser med mera.

Exempelritning

Planritning , 78 kB.

Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett

Alla ritningar ska vara tydliga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering

En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

Ett intyg som visar att eldstaden är miljögodkänd

Exempel på godkända eldstäder framgår av BBR 6:741 samt av godkända harmoniseringsstandardnummer (EN-nr). Länk till annan webbplats. Ett miljögodkännandebevis får du lättast via återförsäljaren eller direkt från tillverkarens webbplats.

Exempel på eldstäder är braskamin, pelletseldade kaminer, kökspannor, köksspisar, insatser med mera.

Exempelritningar

Planritning , 78 kB.
Sektionsritning , 33 kB.

Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett

Om du installerar eller byter ut både eldstaden och rökkanalen (skorsten) ska du ha med flera handlingar. Alla ritningar ska vara tydliga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering

En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden och ska visa rökkanalens dragning, att skorstenens höjd över taktäckning är minst en meter och att den mynnar över husets högsta nock. Med taktäckning menas det övre skiktet på taket, till exempel betongpannorna.

Ett intyg som visar att eldstaden är miljögodkänd

Exempel på godkända eldstäder framgår av BBR 6:741 samt av godkända harmoniseringsstandardnummer (EN-nr).  Länk till annan webbplats.Ett miljögodkännandebevis får du lättast via återförsäljaren eller direkt från tillverkarens webbplats.

Ett intyg som visar att rökkanalen är miljögodkänd

Exempel på godkända rökkanaler framgår av harmoniseringsstandardnummer (EN-nr). Ett miljögodkännandebevis får du lättast via återförsäljaren eller direkt från tillverkarens webbplats.

Eventuellt en fasadritning

Om rökkanalen dras på utsidan av byggnaden längs med fasaden behöver du även skicka in en fasadritning med skorstenen inritad. Det kan även krävas bygglov för fasadändring när rökkanalen dras på utsidan om rökkanalen har en stor påverkan på byggnaden eller omgivning.

 

Det här händer när du har skickat in din anmälan

När anmälan är komplett kan du få ett startbesked som innebär att du får börja installera rökkanalen eller eldstaden. Detta får du skickat till dig tillsammans med en kontrollplan. Startbesked tar vanligtvis max två veckor att få efter att din anmälan är inskickad.

När installationen är klar skriver du på din kontrollplan och skickar den till kommunen. Det gör du för att bekräfta att du har följt startbeskedet.

När kontrollplanen och ett godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren har kommit in till din bygglovshandläggare kan du få ett slutbesked. Det är först när du har fått slutbeskedet som du får börja använda din rökkanal eller eldstad.

Gör din anmälan i god tid

Handläggningstiden för anmälan är max 4 veckor från det att ditt ärende är komplett. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att tiden förlängs med 4 veckor.

När anmälan är komplett och uppfyler kraven kan du få ett startbesked som innebär att du får börja installera rökkanalen eller eldstaden. Detta får du skickat till dig tillsammans med en kontrollplan. Startbesked tar vanligtvis max två veckor att få efter att din anmälan är inskickad.

När installationen är klar skriver du på din kontrollplan och skickar den till kommunen. Det gör du för att bekräfta att du har följt startbeskedet.

När kontrollplanen och ett godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren har kommit in till din bygglovshandläggare kan du få ett slutbesked. Det är först när du har fått slutbeskedet som du får börja använda din rökkanal eller eldstad.

Hur länge gäller ett startbesked?

Ett startbesked gäller i 2 år. Vilket betyder att åtgärden ska vara färdig inom 2 år från att startbeskedet har getts.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023