Växjö - Fairtrade city

Att utrota fattigdomen är ett av målen i FN:s Agenda 2030. För att aktivt bidra till förändring för odlare i länder med utbredd fattigdom är Växjö en Fairtrade City.

Växjö är sedan 2008 en Fairtrade City. Det är en diplomering från Fairtrade Sverige som visar att det finns ett engagemang för att konsumtionen av etiskt märkta produkter ska öka i kommunen. Växjö kommun har som mål att offentliga konsumtion av Fairtrade-märkta produkter ökar under 2023-2024.

Växjö kommun och lokala aktörer jobbar tillsammans för mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen.

Mer information på Fairtrade Sveriges webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 november 2023