Klimatkontrakt

Växjö kommun har signerat Klimatkontrakt 2030 och har därmed åtagit sig att snabba på omställningen till klimatneutralitet.

Klimatkontrakt 2030

Som en del i klimatomställningsarbetet har Växjö kommun skrivit under ett så kallat Klimatkontrakt, som beskriver hur Växjö ska arbeta för att nå klimatneutralitet 2030. Kontraktet är undertecknat av kommunstyrelseordförande, generaldirektörer för flera myndigheter samt innovationsprogrammet Viable Cities. Liknande kontrakt tas fram för alla de kommuner som ingår i Viable Cities satsning ”Klimatneutrala städer 2030”. I kontraktet beskriver Växjö kommun vilket fokus den lokala omställningen har, samt hur samverkan och dialog kommer vara med olika aktörer. De olika myndigheterna åtar sig att undanröja hinder och underlätta för det lokala klimatarbetet. Klimatkontraktet revideras årligen.

Växjö kommuns klimatkontrakt 2020 , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns klimatkontrakt 2021 , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns klimatkontrakt 2022 , 2 MB.

Växjö kommuns klimatkontrakt 2023 , 838 kB.

Senast uppdaterad: 8 december 2023