Svenska Emigrantinstitutet

Stiftelsens syfte är att:

  • befordra kunskapen om den svenska utvandringen.
  • främja forskning på olika nivåer i utvandringens historia.
  • att i detta syfte upprätta arkiv, bibliotek och register över källmaterialet.
  • att vårda och utveckla stiftelsens samlingar.
  • att verka för fördjupad kontakt mellan ättlingar i främmande land till invandrare från Sverige och deras gamla hembygd.
  • att i samverkan med universitetet verka för forskning avseende internationell migration.

Svenska Emigrantinstitutets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022