Stiftelsen J.P. Gustafsson

J.P. Gustafssons donation förvaltades fram till 1979 av Dädesjö kommun och sedermera Växjö kommun men permuterades 1979 av Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Kronobergs län med anledning av att Dädesjö kommun uppgått i Växjö kommun. Donationen överfördes istället till en självständig stiftelse.

Stiftelsen förvaltar idag Asby Mellangård. Skötseln av gården sker enligt donatorns önskan så att den ska vara "en mönstergård för skogsbruk".

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022