Earth Week

Earth Week ska öka kunskap, engagemang och stolthet för Växjös hållbarhetsarbete. Earth Week är en vecka där alla kan mötas kring en hållbar framtid och den avslutas med Earth hour som är en symbolisk nedsläckning för klimatets skull.

Earth Week är Växjö kommuns årliga hållbarhetsvecka i mars som lyfter framtidens frågor kring hållbarhet. 2023 pågår veckan 20-25 mars.

Senast uppdaterad: 2 maj 2023