Huseby bruk

Växjö kommun äger 30 procent av aktierna i bolaget.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan vinstsyfte utveckla Huseby bruk till ett attraktivt besöksmål i regionen genom utställningar, visningar, arrangemang, servering och försäljning, trädgårdsodlingar och liknande. Syftet är vidare att bevara, utveckla och synliggöra Huseby bruks kultur och naturmiljö.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022