Wexnet

Växjö kommun äger via Växjö Energi AB 76,82 procent av bolaget Wexnet AB (övriga ägare är Alvesta kommun, Lessebo kommun och Tingsryds kommun).

Bolagets huvudsyfte är att direkt eller indirekt uppföra, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom i syfte att erbjuda kunder IT -kommunikation i öppet nät- med vilket avses att nätet är öppet för olika tjänsteleverantörer i syfte att öka valfriheten och konkurrensen - samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022