Regionteatern Blekinge-Kronoberg

Växjö kommun äger 22 procent av bolaget. Övriga ägare är Region Kronoberg och Region Blekinge.

Bolaget ska inom länen Blekinge och Kronoberg, med fast ensemble och på annat sätt, bedriva scenkonstverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med regionala organisationer, kommuner, det civila samhället och andra samhällsaktörer i de båda länen.

Bolaget ska vara en scenkonstinstitution med uppdraget att producera, arrangera och stimulera scenkonst för barn, unga och vuxna. Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp. Bolaget ska vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet. Bolaget ska verka för att stärka arrangörs- och publikutvecklingen och vara en resurs för amatörer. Bolaget ska i sin verksamhet arbeta för att öka intresset för scenkonst hos nya publikgrupper.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023