Kulturparken Småland

Växjö kommun äger 41 procent av bolaget. Övrig ägare är Region Kronoberg.

Bolaget har ansvar för att samla hela Kronobergs läns kulturhistoria och bevara, vårda, levandegöra och utveckla länets kulturarv.

Bolagets ska förvalta de tillgångar som har ställts till bolagets förfogande av Stiftelsen Smålands Museum, Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och föreningen Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria, tillgängliggöra länets kulturarv för allmänheten, bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, främja kunskap och forskning om den svenska utvandringen och internationell migration, fullgöra profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum, samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer av folkrörelsekaraktär, näringsliv och övriga enskilda arkivbildare i länet, väcka intresse för och bedriva lokal- och regionalhistorik forskning.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023