Växjö Fastighetsförvalning AB (Vöfab)

Vöfab äger och förvaltar fastigheter såsom skolor, förskolor, kontor och kultur- och idrottsarenor i Växjö stad. Den största hyresgästen är Växjö kommun.

I genomsnitt vistas cirka 25 000 människor i alla åldrar dagligen i Vöfabs drygt hundratal fastigheter, som är i varierande ålder och standard. Syftet är därför att skapa miljöer för människor att växa i genom livet.

Styrelsen för Vöfab fungerar även som styrelse för Vöfab Parkering AB och Vöfab Fastigheter AB.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023