Vidingehem AB

Vidingehem är ett kommunägt bolag vars huvudsyfte är att bygga, äga och förvalta bostäder i hela Växjö kommun, Växjö tätort, övriga tätorter och landsbygd.

Vidingehem äger och förvaltar lägenheter och skolor, förskolor och vårdboenden. Både i orterna runt Växjö och i Växjö stad.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023