Växjö Linnaeus Science Park AB

Växjö Linnaeus Science Park bildades 2021 och ska verka för att stärka Växjö kommun och regionens näringsliv och innovationsutveckling tillsammans med kommunkoncernen, näringslivet och akademin.

Verksamheten drivs av vd Fredrik Lindblad.

Senast uppdaterad: 7 februari 2023