Djur i boendemiljön

För att få ha vissa djur inom detaljplanelagt område i Växjö kommun måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnämnden. Kontakta gärna oss om du är osäker på vilka regler som gäller för de djur du tänka skaffa.

Enligt Växjö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön behövs tillstånd för att ha vissa typer av djur inom detaljplanelagt område. Det gäller:

 • Nötkreatur (kor)
 • Häst
 • Get
 • Får
 • Svin och minigris
 • Pälsdjur eller fjäderfä (till exempel hönor) som inte är sällskapsdjur.
 • Fjäderfä eller pälsdjur räknas som sällskapsdjur om de finns inne i din bostad.

Djurhållning i detaljplanerat område

När du skickat in din ansökan bedömer miljö- och byggnämnden om du kan ha djur utan att det orsaka störningar för omgivningen, grannar med mera. Detta gör vi genom att besöka dig. Efter besöket får du ett beslut. Du får betala en avgift när du ansöker om tillstånd. Hur mycket du ska betala beror på vad din ansökan gäller.

Höns

Du som tänker skaffa höns måste ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnämnden. När vi tagit emot din ansökan görs alltid en bedömning i det enskilda fallet. Vi bokar in ett besök för att titta på förutsättningarna hos dig. Vi bedömer framförallt:

 • Antalet höns
 • Om det ska finnas någon tupp
 • Närhet till grannar
 • Utrymmet för hönsen i till exempel ett hönshus
 • Foderförvaring (förvaringen ska vara skadedjurssäker)
 • Gödselhantering (för att förebygga luktproblem)

Det är risken för att hönsen ska störa grannar på ett sätt som man inte förväntar sig inom ett tätbebyggt område som är avgörande för om du får ett tillstånd eller inte. Tillståndet kan innebära särskilda villkor, till exempel hur gödseln ska hanteras eller hur fodret ska förvaras.

Du måste också uppfylla djurskyddslagens bestämmelser och de smittskyddsbestämmelser och rekommendationer som är relevanta, till exempel för fågelinfluensa. Detta kan du läsa mer om på jordbruksverkets hemsida.

Ormar

Du som har eller tänker skaffa orm måste ansöka om tillstånd, oavsett om ormen är giftig eller inte. Tillståndsplikten gäller inte ödlor, skorpioner eller andra giftiga djur, men du ska se efter alla sällskapsdjur så att de inte orsakar besvär för andra. Miljö- och byggnämnden kan ställa krav på hur du sköter ormen och hur den bor, för att den inte ska skapa obehag eller besvär för andra.

Djurskyddskontroll

Det finns djurskyddsregler till skydd för djuren. Bestämmelserna gäller för alla djurägare. Länsstyrelsen kontrollerar att reglerna följs. Du kan även behöva tillstånd från länsstyrelsen för att få ha vissa djur.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023