Djur i boendemiljön

För att få ha vissa djur inom planlagt område i Växjö kommun måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnämnden. Kontakta gärna oss om du är osäker på vilka regler som gäller för de djur du tänker skaffa.

Enligt Växjö kommuns lokala föreskrifter behöver du ha tillstånd för:

 • Nötkreatur (kor)
 • Häst
 • Get
 • Får
 • Svin och minigris
 • Orm
 • Andra pälsdjur och fjäderfä som inte hålls som sällskapsdjur inne i din bostad

Undantag:

 • Upp till 5 höns (se mer under rubriken ”höns” nedan)

Djurhållning i detaljplanerat område

När du skickat in din ansökan bedömer miljö- och byggnämnden om du kan ha djur utan att det orsaka störningar för omgivningen, grannar med mera. Detta gör vi genom att besöka dig. Efter besöket får du ett beslut. När du ansöker om tillstånd får du betala en fast avgift enligt beslutad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Höns

Du behöver inte ansöka om tillstånd för att hålla upp till fem höns. För fler höns eller om du vill skaffa tupp så behöver du ansöka om tillstånd.

Bra att tänka på vid hönshållning

 • Du har ansvar för att närboende inte störs av hönsen genom störande ljud, lukt eller skadedjur.
 • Spillning bör gödslas ut ofta och tas om hand så att luktstörningar inte uppstår. Spillning kan exempelvis myllas ned på den egna tomten, komposteras eller förvaras i tät behållare
 • Foder ska hållas skadedjurssäkert i en tätslutande behållare för att undvika att skadedjur kommer åt det
 • Städa bort överblivna foderrester regelbundet så att inte skadedjur lockas av resterna
 • Hönshus och gård bör utformas på ett sätt som förhindrar att skadedjur tar sig in

Du måste också uppfylla djurskyddslagens bestämmelser och de smittskyddsbestämmelser och rekommendationer som är relevanta, till exempel för fågelinfluensa. Detta kan du läsa mer om på jordbruksverkets webbplats. Du behöver registrera hönsen och anläggningen hos Jordbruksverket.

Ormar

Du som har eller tänker skaffa orm måste ansöka om tillstånd, oavsett om ormen är giftig eller inte. Tillståndsplikten gäller inte ödlor, skorpioner eller andra giftiga djur, men du ska se efter alla sällskapsdjur så att de inte orsakar besvär för andra. Miljö- och byggnämnden kan ställa krav på hur du sköter ormen och hur den bor, för att den inte ska skapa obehag eller besvär för andra.

Djurskyddskontroll

Det finns djurskyddsregler till skydd för djuren. Bestämmelserna gäller för alla djurägare. Länsstyrelsen kontrollerar att reglerna följs. Du kan även behöva tillstånd från länsstyrelsen för att få ha vissa djur, bedriva verksamhet, uppfödning, hålla många djur med mera.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024