Olovlig användning av kommunal mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd är därför inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar i att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Du får till exempel inte använda kommunal mark till:

  • uppställning av studsmattor, lekstugor, komposter, sandlåda, husbil eller pallkragar med mera.
  • att lämna av ditt trädgårdsavfall (i exempelvis skogen). Du får ha en kompost i din egen trädgård eller köra avfallet till återvinningscentralen.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort det snarast.

Om kommunen upptäcker att marken används kommer fastighetsägaren att bli kontaktad med uppmaning att ta bort det som ligger utanför den egna tomtgränsen.

Tillfälligt tillstånd

Behöver du tillfälligt förvara något utanför din tomtgräns, exempelvis i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd via Polisen. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 november 2022