Strålning från trådlös teknik

Människan utsätts hela tiden för strålning av olika slag. Förutom naturlig bakgrundsstrålning exponeras vi av strålning från byggnadsmaterial, master och elektronisk utrustning.

Mobiltelefonnätet i Sverige byggs ut i allt snabbare takt. Strålsäkerhetsmyndigheten mäter exponeringen på olika platser i samhället och bedömer utifrån aktuell forskning att det inte finns några hälsorisker med exponering från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare. Basstationer och antenner omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Det betyder att den som placerar en basstation ska undvika att det leder till störning för hälsa och miljö.

När det gäller användning av mobiltelefon kan man med dagens forskning varken bekräfta eller utesluta hälsoeffekter. För att minska onödig exponering vid användning av mobiltelefon kan man till exempel använda handsfree eller högtalarfunktion.

Senast uppdaterad: 30 november 2022