PCB

Har du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956-1973? Som fastighetsägare ansvarar du i så fall för att ta reda på om det finns PCB i byggnaden. Detta gäller däremot inte för en- och tvåbostadshus, som är undantagna från kraven. 

Du kan behöva sanera

Om PCB-haltigt material finns i huset ska du som är fastighetsägare kontakta Växjö kommun. Vid höga halter (över 500 mg/kg PCB) ska sanering utföras. Vid lägre halter (50-500 mg/kg PCB) räcker det att sanera vid renovering, ombyggnation eller rivning. Saneringen ska anmälas till oss i god tid i förväg.

Vad är PCB?

PCB är en konstgjord kemisk förening som är svårnedbrytbar och stabil. Detta gör att koncentrationen ökar högre upp i näringskedjan, till exempel hos rovdjur och människor. PCB kan ge försvagat immunförsvar, sämre fertilitet, ökad cancerfrekvens och nedsättning av det centrala nervsystemet. Det är osäkert ifall man får i sig PCB via luften. Vad man känner till idag är att intaget via maten är helt avgörande för den halt PCB som vi har i kroppen. Under 60-talet användes PCB som mjukgörare i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer och golvmassor.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 4 november 2022