Jag är granne till fastighet med pågående ärende

När det gäller ett avloppsärende ska berörda grannar få säga vad de tycker innan beslut fattas.

Berörd granne

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. Berörd är du som äger en fastighet inom ett visst avstånd från platsen för avloppsanläggningen.

Lämna synpunkter

Du får som granne ett brev när du har möjlighet att lämna synpunkter i ett avloppsärende. Om du är ansluten till en digital brevlåda kommer du få brevet digitalt.

Om du har fått ett brev om rätt att lämna synpunkter svarar du via vår e-tjänst, e-post eller brev till oss. För att kommunen ska ta hänsyn till synpunkterna måste svaret komma in under en viss tidsperiod. Sista datum står i brevet.

Grannyttrande enskilt avlopp

Vad händer när jag skickat in mitt svar?

Om du har lämnat en synpunkt så tar vi hänsyn till den vid handläggningen. Har vi ytterligare frågor kontaktar vi dig.

När beslut är fattat i ärendet kommer du få det utskickat till dig. Tillsammans med beslutet finns ett delgivningskvitto som du ska signera och skicka in till oss. Du kan skicka in delgivningskvitto per post eller via vår E-tjänst, länk finns i utskicket som du fått.

Senast uppdaterad: 19 december 2022