Jag har förbud på min avloppsanläggning, hur går jag tillväga?

Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav på rening. Om du behöver åtgärda ditt avlopp eller anlägga ett nytt ska du söka tillstånd hos miljö- och byggnämnden som är tillsynsmyndighet. Innan du börjar anlägga avloppet måste du vänta på ett skriftligt tillstånd.

Har du fått ett förbud på din enskilda avloppsanläggning?

All information om varför du har fått förbudet och när det börjar gälla står i beslutet du har fått skickat till dig. Du måste ha en ny avloppsanläggning anlagd, eller sluta använda din befintliga avloppsanläggning, innan förbudsdatumet i ditt beslut träder i kraft.

Har du några frågor om ditt förbud?

Kontakta då din handläggare, namn och kontaktuppgifter hittar i beslutet.

Finns det särskilda omständigheter som gör att du inte kommer kunna göra om ditt avlopp i tid?

Kontakta oss:
info@vaxjo.se
0470–410 00

Ska du sälja eller köpa fastighet som har förbud?

Förbuden är knutna till fastighetsägare och inte till fastigheten. Det innebär att om fastigheten säljs innan en ny avloppsanläggning är anlagd förfaller förbudet. Ny fastighetsägare kommer då få ett nytt beslut om förbud.

Senast uppdaterad: 3 april 2023