Jag har ett pågående ansöknings-/anmälningsärende

Har du lämnat in en ansökan eller anmälan kommer du att bli tilldelad en handläggare.

Har du frågor angående ditt ärende innan du fått en handläggare kan du kontakta oss på:

E-postadress: avlopp@vaxjo.se

Telefon: 0470-413 29

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen strävar efter att ta ett beslut i ditt ärende inom 8 veckor från det att ansökan eller anmälan är komplett.

Har du fått en kompletteringsförfrågan och har frågor kring den?
Kontakta då din handläggare, namn och kontaktuppgifter hittar du i övre vänstra hörnet på kompletteringsförfrågan.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022