Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet för dricksvatten ska ha en vattenmätare som visar förbrukningen av vatten. Det är Växjö kommun, eller företag som kommunen har anlitat, som sköter underhåll och byte av vattenmätare.

Alla som äger en fastighet med kommunalt vatten och/eller avlopp i vår kommun är abonnent hos oss och betalar en avgift som bekostar verksamheten. Avgiften är reglerad i en taxa som består av flera delar. En del i taxan är rörlig och varierar beroende på hur mycket vatten du förbrukar.

På varje fastighet mäts förbrukningen med en vattenmätare. Kommunen äger mätaren och ser till att den sätts upp och kontrolleras. Den ska vara placerad så att den är lätt åtkomlig för byte och avläsning.

Fastighetsägarens ansvar

De flesta vattenmätare läser kommunen av via radioavläsning. För en del andra vattenmätare är det ägaren till fastigheten som ska läsa av mätaren minst en gång om året och rapportera in viket värde mätaren visar.

Kom ihåg att alla mätare måste läsas av om fastigheten byter ägare.

Fastighetens ägare ansvarar för att mätaren inte utsätts för kyla eller yttre påverkan. Ventiler och kopplingar på båda sidor om mätaren tillhör fastigheten och ska ha god funktion när det är dags för mätarbyte, som genomförs enligt de bestämmelser som gäller.

Mer information om vattenmätare finns under rubriken Relaterade länkar.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023