Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare som mäter och visar vattenförbrukningen. Det är Växjö kommun som sköter underhåll och byten av vattenmätare.

Varje fastighet i Växjö som har kommunalt vatten och/eller avlopp är abonnent hos oss och betalar en avgift som finansierar verksamheten. Avgiften är reglerad i en taxa som består av flera delar där en del är rörlig. Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar.

På varje fastighet mäts vattenförbrukningen med en vattenmätare. Eftersom kommunen äger, sätter upp och kontrollerar mätaren, ska den vara placerad så att den är lättillgänglig för byte och avläsning.

Fastighetsägarens ansvar

För de flesta vattenmätare är det fastighetsägaren som ska läsa av mätaren minst en gång om året och raoortera in mätarställningen. Det finns också en del mätare som kommunen läser av via radioavläsning. Kom ihåg att alla mätare måste läsas av om fastigheten byter ägare.

Fastighetsägaren ansvarar för att den inte utsätts för kyla eller yttre påverkan. Ventiler och kopplingar på båda sidor om mätaren tillhör fastigheten och ska ha god funktion när det är dags för mätarbyte, som genomförs enligt gällande bestämmelser.

Läs mer om vattenmätare under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2017
Bygga och bo