Boende och förvaltning

I princip varje Växjöbo kommer någon gång i livet i kontakt med en verksamhet eller ett boende som ryms inom någon av VKAB-koncernens fastigheter. Våra dotterbolag äger och förvaltar förskolor, skolor, hyresrätter, företagslokaler, motions- och idrottsanläggningar, vårdboenden med mera. För invånarna är alltså vår verksamhet en viktig del i livets alla skeden och samtidigt en grund för kommunens utveckling och attraktionskraft. 

Hyresrätter

Vidingehem äger och förvaltar hyresrätter fördelade på 18 orter och tre stadsdelar runt om i Växjö kommun. Strategiskt och tillgängligt byggande med närhet till såväl service som natur är företagets signum. Vidingehem äger också och förvaltar i åtta av Växjös stadsdelar, från Teleborg i söder till Hovshaga i norr. Den geografiska spridningen i kombination med varierade lägenhetstyper garanterar ett utbud för de flesta önskemål och smaker. Vårt bostadsbolags bestånd omfattar drygt 11 100 lägenheter.

Förskolor och skolor

En bra start i livet för våra barn och ungdomar är en självklar del av samhällsfundamentet och samtidigt en viktig komponent i utbildningsstaden Växjös attraktionskraft. Vidingehem och Vöfab bygger och förvaltar ändamålsenliga lokaler runt om i hela kommunen. Vidingehem äger och förvaltar förskolor på 11 orter och skolor på 17 områden runt om i kommunen. Möjligheterna till skola och förskola i de mindre samhällena är en drivande motor i landsbygdsutvecklingen. Vöfab äger och förvaltar förskolor och skolor i Växjö tätort.

Vårdboenden

Allt fler i samhället blir allt äldre. Behovet av nya vårdboenden ökar samtidigt som kraven på de befintliga blir större. Vidingehem förvaltar och bygger vårdboenden i nära samarbete med Växjö kommuns omsorgsförvaltning. Vidingehem äger och förvaltar tolv vårdboenden på tio orter i Växjö kommun samt äger och förvaltar fyra vårdboenden i Växjö.

Lokaler

Växjö är en expansiv kommun och två av ingredienserna är ett blomstrande näringsliv samt ett brett utbud av idrottsupplevelser och rekreationsmöjligheter. Videum tillhandahåller kreativa företagslokaler med helhetslösningar med kontor, lokaler, konferens, reception, service, affärsnätverk och event. Vöfab äger och förvaltar såväl mindre föreningslokaler som stora kultur- och idrottsanläggningar.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023