Kvarteret Lassaskog

Växjö kommun gör en ny detaljplan för kvarteret Lassaskog, på Hov i Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 23 mars 2020.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning och byggnation av fler bostäder, med möjlighet till kompletterande service och småskaliga verksamheter.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024