Utfarten 3, Teleborg

Växjö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Utfarten 3. Förslaget var ute på granskning från den 15 december 2023 till den 15 januari 2024. Planförslaget ska antas av samhällsbyggnadsnämnden den 24 april 2024.

Sammanfattning

Syftet med förslaget är att ge utökad byggrätt för bostäder inom fastigheten Utfarten 3. Detaljplanen möjliggör för cirka 100 nya lägenheter eller 280 nya studentlägenheter.

Planområdet ligger mellan Teleborgsvägen och Gamla Teleborgsvägen i södra Teleborg och rymmer i dagsläget omkring 80 studentbostäder.

Välkommen att ta del av en digital sammanfattning, med fler bilder och kartor, av vad planförslaget för Utfarten 3 möjliggör.

Detaljplan för Utfarten 3, Teleborg i Växjö Länk till annan webbplats.

Mer, fördjupad, information om planförslaget hittar du under Relaterade dokument.

Kartbild som ringar in var fastigheten Utfarten 3 ligger.

Planområdet ligger mellan Teleborgsvägen och Gamla Teleborgsvägen i södra Teleborg.

Frågor

Om du har frågor om förslaget är du välkommen att kontakta planarkitekt Ida Arvidsson eller planarkitekt Hanna Andersson. Du når dem via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024