Torsås 7:115 med flera (Soltomten, Ingelstad)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Torsås 7:115 med flera i Ingelstad i Växjö. Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till den nya detaljplanen.

Sammanfattning

2022 färdigställdes en förstudie för södra Ingelstad. Denna ligger till grund för bl.a. det planuppdrag som nu finns för Torsås 7:115 (Soltomten).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av småbostadshus och flerbostadshus.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024