Sädesärlan 1

Växjö kommun har tagit fram förslag på ändring av detaljplan för del av fastigheten Sädesärlan 1 i Sandsbro. Förslaget är på samråd från och med 28 augusti till och med 25 september 2023.

Sammanfattning

Aktuellt planområde omfattar befintlig idrottshall tillhörande Sandsbro skola. Syftet med ändringen av detaljplan är att kunna medge permanent bygglov för idrottshallen samt att kunna bygga ut hallen med två omklädningsrum och förråd.

Idrottshallen byggdes från början som en tillfällig lösning efter att delar av Sandsbro skola, inklusive dåvarande idrottshall, brann ner 2017. Hallen har endast ett tidsbegränsat bygglov eftersom gällande detaljplan inte tillåter byggnader på den aktuella platsen. Men nu bedöms befintlig idrottshall fylla dagens behov i Sandsbro. För att idrottshallen ska kunna ligga kvar på platsen behöver detaljplanen ändras.

Samråd - lämna synpunkter

Under samrådstiden (28 augusti – 25 september) finns möjlighet för berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkter på planförslaget skickas via e-post eller brev senast den 25 september 2023.

E-post: sbn@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, Samhällsbyggnadnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Ta del av förslaget

Du hittar alla aktuella handlingar längst ner på denna sidan under relaterade dokument.

Frågor

Om du har frågor om förslaget är du välkommen att kontakta planarkitekt Markus Hulenvik. Du når honom via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023